Informace o publikaci

Politika hospodářské soutěže na železnici - teorie, zkušenosti a praktická aplikace.

Autoři

KVIZDA Martin

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Monografie je zaměřena na obsáhlou analýzu použitelných metod politiky hospodářské soutěže v odvětví železniční dopravy včetně polemiky o nutnosti vymezovat relevantní trh a identifikaci hlavních problémů spojených s použitím standardních metod vymezování relevantního trhu. V jednotlivých kapitolách jsou postupně identifikována specifika spojená s ekonomickými efekty nákladů a výnosů, s technickými aspekty a s administrativní regulací odvětví v rámci liberalizačních reforem vedených Evropskou unií. Na základě odvětvové analýzy jsou definovány základní bariéry vstupu konkurenčních subjektů do odvětví a možnosti jejich překonání. Dále je stanovena základní ekonomická charakteristika odvětví v rámci české ekonomiky. V další části je provedena podrobná analýza všech významných případů narušení konkurenčního prostředí v odvětví železniční dopravy, které byly řešeny Komisí EU a britskými soutěžními autoritami. V kontextu dílčích závěrů předchozích kapitol je navržen kompletní metodický postup pro vymezení relevantního trhu v odvětví železniční dopravy v podmínkách české ekonomiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info