Informace o publikaci

Příspěvek ke květeně Litomyšlska – nálezy v roce 2014

Logo poskytovatele
Autoři

NOVÁK Pavel

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Botanika
Klíčová slova plant recording, phytogeography, Litomyšl Basin, dry grasslands
Přiložené soubory
Popis Příspěvek shrnuje zajímavější floristické nálezy na Litomyšlsku učiněné autorem studie v roce 2014. Jde 1) o druhy, které jsou pro území nové – Gagea minima (nalezen u obce Cerekvice nad Loučnou), Omphalodes scorpioides (Řídký), Orchis purpurea (Řídký) a 2) o druhy, jejichž výskyt byl v území potvrzen po mnoha desetiletích, kdy byly nezvěstné – Orchis ustulata var. ustulata (Nová Ves u Litomyšle), Potentilla recta (Čistá) a Rosa gallica (Řídký). Uvedené druhy byly nalezeny v rozmanité vegetaci – Orchis purpurea, Potentilla recta a Rosa gallica byly zjištěny v suchomilné nelesní vegetaci (svazy Bromion erecti a Trifolion medii). Druhy Omphalodes scorpioides a Orchis ustulata var. ustulata byly nalezeny v živinami bohatých opadavých lesích (svazy Carpinion a Tilio-Acerion). Druh Gagea minima byl objeven v nevyhraněné vegetaci pravidelně sečeného vesnického trávníku. Kromě taxonu Orchis ustulata var. ustulata pocházejí nálezy z údolí Loučné, které představuje významnou výspu teplomilných a bazifilních druhů na vzdálené periferii Polabí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info