Informace o publikaci

Decision support system for waste management

Název česky Systém pro podporu rozhodování v odpadovém hospodářství
Autoři

HŘEBÍČEK Jiří KALINA Jiří SOUKOPOVÁ Jana VALTA Jiří PRÁŠEK Jan

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference 8th International Congress on Environmental Modelling and Software
Fakulta / Pracoviště MU

Citace
www
Obor Informatika
Klíčová slova waste management; decision support; eGovernment; integrated information system; modelling
Popis Příspěvek prezentuje prototyp integrovaného systém pro podporu rozhodování DECWASTE, který byl vyvinut pro podporu rozhodování v odpadovém hospodářství v České republice. Využívá otevřené přístupné údaje systémů elektronické veřejné správy (eGovernment) v České republice. Skládá se ze šesti dílčích sub-modulů: PARSER, který stáhne příslušné údaje z systémů eGovernment do svých databázích; PREVENT, který počítá dopad na předcházení vzniku odpadů; FORECAST, který předpovídá vznik odpadů za dané časové období pomocí vyvinutých předpovědních matematických modelů založených na DPSIR (hnacích sil-tlaků-stavů-dopadům-odpovědí) rámci včetně minulých časových řad produkce toků odpadů; TREATMENT, který předpovídá nakládání s odpadem za dané časové období pomocí předpovědi produkce odpadů a respektuje požadavky právních předpisů; INVEST, který počítá požadované investice do zařízení na zpracování prognózy zpracováním a OUTPUT sub-modul, který vizualizuje a představuje různé scénáře pro rozhodovatele v závislosti na vstupních údajích do PREVENT, FORECAST a TREATMENT modulů. Příspěvek stručně popisuje informační a komunikační technologie používané v eGovernment systémech a integraci sub-modulů PARSER, PREVENT, FORECAST, TREATMENT, INVEST a OUTPUT a detailně informační systém DECWASTE pro komplexní podporu rozhodování .
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info