Informace o publikaci

Paliativní radioterapie nemalobuněčného karcinomu plic

Autoři

PAVLÍKOVÁ Lucie DYMÁČKOVÁ Radana ŠLAMPA Pavel

Rok publikování 2016
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Paliativní radioterapie se při léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu uplatňuje v případech, kdy je nádor inoperabilní svým rozsahem či pokud je onemocnění diseminované. Základní metodou je zevní radioterapie, méně je využívána i brachyradioterapie, popřípadě i stereotaktická radioterapie (radiochirurgie). Tyto metody lze využít s cílem ovlivnit symptomy vznikající při lokálním postižení plic i mediastina, nebo s cílem zmírnit symptomy způsobené metastatickým postižením, především skeletu, mozku. Radioterapie má své místo i v terapii vybraných akutních stavů - syndrom horní duté žíly, maligní míšní komprese. Radioterapie hraje tedy důležitou roli jako jedna z metod komplexní onkologické péče.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info