Informace o publikaci

Creation of MathApps for Maple T.A. Case study differential equations with delay

Název česky Vytvoření MathApps pro Maple T.A. Případová studie diferenciálních rovnic se zpožděním
Autoři

HŘEBÍČEK Jiří HEFKOVÁ Lenka KUBÁSEK Miroslav

Rok publikování 2016
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Citace
Přiložené soubory
Popis Zde je prezentován nový přístup k řešení nelineárních matematických modelů popsaných systémy standardních diferenciálních rovnic se zpožděním s využitím systému počítačové algebry Maple. V druhé kapitole, která je věnována klasické logistické zpoždění diferenciální rovnice a slouží jako podklad pro formulaci interaktivního numerické simulace pro Maple T. A. nebo Möbius, je tato teorie stručně vysvětlena. Výsledky jsou demonstrovány na konkrétním příkladu a chování modelu je uveden pomocí počítačové simulace v Maple s grafickým znázornění výsledků, které používá tento systém.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info