Informace o projektu

Informace o projektu
Vývoj nových metod řešení dynamických modelů řízení podniků

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA16-03796S
Období řešení
1/2016 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Spolupracující organizace
Vysoké učení technické v Brně

Matematické metody a modely spolu s informačními a komunikačními technologiemi jsou stále úspěšněji využívány k řešení konkrétních úloh z oblasti řízení dynamických podnikových procesů. Pro tyto modely, které jsou ovlivněny jak současností, tak i minulostí a přesněji popisují reálné podnikové procesy, lze využít tzv. diferenciální rovnice se zpožděním Ty je možné řešit pouze numericky s využitím výkonného výpočetního prostředí. Informace o jejich konstrukci jsou nedostatečné, omezené na nejjednodušší případy a nedovolující je řešit obecněji. Nedávno odvozené postupy pro řešení základních otázek obecnějších funkcionálních diferenciálních rovnic přitom dovolují odvození nových metod konstrukce jejich řešení a aplikaci pro oblast řízení dynamických podnikových procesů. Takové postupy nejsou v současné době součástí žádného matematického software (i dle analýz vědeckých databází). V rámci projektu budou nově konstruována a algoritmizována řešení obecných i konkrétních úloh a testována na modelech podnikových jevů. Výsledky budou publikovány a veřejně prezentovány

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info