Informace o publikaci

Role učitele odborné angličtiny v terciárním vzdělávání

Autoři

KLOUČKOVÁ Veronika

Rok publikování 2016
Druh Článek ve sborníku
Konference Filologické štúdie 2 (Acta Doctorandorum Facultatis Paedagogicae Universitatis Comenianae Bratislavensis)
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Klíčová slova ESP; methodology; university education
Popis Článek se zabývá postavením učitele odborné angličtiny na vysoké škole. V České republice vyučují angličtinu pro specifické účely (ESP) většinou učitelé všeobecné angličtiny, kteří odborné znalosti a přehled v daném oboru musejí získávat praxí, vlastní iniciativou a prostřednictvím dalšího vzdělávání. V oblasti výuky jazyka samotného je učitel autoritou, ale při práci s autentickými materiály odborného zaměření jsou znalosti učitele omezené, a tudíž se stává spíše průvodcem a jazykovým konzultantem. Článek analyzuje především problémy v oblasti prolínání těchto dvou rolí, uvádí konkrétní problémové situace a snaží se nastínit ideální přístup učitele z teoretického hlediska a hledat praktická řešení vedoucí ke zlepšení kvality výuky. V neposlední řadě se autorka snaží zmapovat možnosti a dostupnost dalšího vzdělávání pro učitele odborného jazyka.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info