Informace o publikaci

Small Towns in the Context of “Borrowed Size” and “Agglomeration Shadow” Debates: the Case of the South Moravian Region (Czech Republic)

Autoři

MALÝ Jiří

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj European Copuntryside
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/euco.2016.8.issue-4/euco-2016-0024/euco-2016-0024.xml
Doi http://dx.doi.org/10.1515/euco-2016-0024
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova small towns; borrowed size; agglomeration shadow; service function; periphery; metropolitan area
Popis Malá města plní klíčovou úlohu při poskytování služeb pro své širší zázemí. Vzrůstající ekonomická významnost největších aglomerací a hlubší začleňování sídel do městských sítí však mění vztah mezi velikostí sídel a jejich očekávanou nabídkou městských funkcí. V této souvislosti je dopad externalit městských sítí na funkci měst vysvětlován pomocí konceptů „borrowed size“ a „agglomeration shadow“, avšak pouze malá pozornost je věnována obslužné funkci malých měst. Předkládaný článek si klade za cíl objasnit, do jaké míry je nabídka služeb ovlivněna polohou malých měst v rámci regionálního systému osídlení, který je pod silným vlivem metropolitní oblasti. Výsledky ukazují vzájemné spolupůsobení procesů „borrowed size“ a „agglomeration shadow“ a vyzdvihují důležitost turistické a komerční atraktivity jednotlivých měst pro výslednou nabídku služeb.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info