Informace o publikaci

Arbitrability of Individual Employment Disputes in the Czech Republic

Autoři

REMSOVÁ Kateřina

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Romanian Arbitration Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Arbitrability of individual employment disputes, Czech Act on arbitration and enforcement of arbitral awards, Employment arbitration, Protection of employee
Popis Arbitrability of disputes is not regulated by the international conventions nor the European Union law. It is assessed according to the national law. Czech Act on arbitration and enforcement of arbitral awards does not contain special provisions for disputes arising out from individual contracts of employment. Issue of arbitrability of individual employment disputes is currently questionable in the Czech Republic. Paper deals with arbitrability of individual employment disputes under the Czech law. The aim of this paper is to evaluate whether the disputes arising out from individual employment relations fulfill the conditions of arbitrability stipulated by the Czech Act on arbitration and enforcement of arbitral awards and whether it can be stated their arbitrability. The paper also points out the necessary legislative amendments respecting protection of employee who is considered to be socially and economically weaker party.
Související projekty: