Informace o projektu

Ochrana zaměstnance ve světle mezinárodního práva soukromého a procesního

Logo poskytovatele
Kód projektu
MUNI/A/1075/2015
Období řešení
1/2016 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Předkládaný projekt se zabývá aktuálními problémy mezinárodního práva soukromého a procesního v oblasti individuálních pracovních smluv. Pracovní právo patří k oněm právním disciplínám, které zvýšenou právní ochranou vyrovnávají faktickou nerovnost vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V případě uzavírání přeshraničních pracovních smluv by mohly nastat situace, za nichž by tato ochrana mohla být ztracena. Důvodem je možnost volby cizího práva, volby jiného sudiště či využití rozhodčího řízení pro určité kategorie sporů. Projekt je zaměřen na instrumenty sloužící k ochraně zaměstnance jako slabší strany pracovněprávního vztahu, které poskytuje evropské mezinárodní právo soukromé a procesní.

Cílem projektu je:

  • analyzovat kolizní normy tam, kde tyto vedle své funkce určení právního řádu obsahují rovněž další zájmy, konkrétně zájmy chránící pracovníka jako slabší stranu pracovněprávního vztahu (jedná se o tzv. materializované kolizní normy, do nichž se tento veřejnoprávní zájem promítl),
  • analyzovat další prostředky, které jsou způsobilé napomoci ochraně pracovníka, konkrétně potom veřejný pořádek a výhradu veřejného pořádku, a to na úrovni ústavní i na úrovni jednoduchého práva tak, jak se může tento moment projevit,
  • analyzovat procesní normy pro individuální pracovní smlouvy


a příslušnou judikaturu Soudního dvora Evropské unie.
Celkovým cílem projektu je zhodnotit, zda ochrana, která je poskytována v oblasti pracovního práva hmotného, není "ztracena" kvůli specifikům přeshraničních vztahů, a to jak v rozměru evropském, tak rozměru universálním. Je nutné si uvědomit, že v současnosti díky globalizaci světové ekonomiky i oblast pracovněprávní ztrácí svůj národní či pouze regionální rozměr a dostává se do rozměru universálního.

Publikace

Počet publikací: 4