Informace o publikaci

Základní antropologická analýza kosterních pozůstatků z mladohradištního pohřebiště v Dětkovicích - Za zahradama (okr. Prostějov)

Autoři

JUNGEROVÁ Jana KRÁLÍK Miroslav FOJTÍK Pavel URBANOVÁ Petra

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pravěk NŘ
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www stránka autora s elektronickou verzí publikace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova human skeletal remains; sex determination; age-at-death estimation; Dětkovice; Moravia; Late Hillfort Period; 11th century A.D.; Early Middle Ages
Popis Archeologický výzkum v Dětkovicích v poloze Za zahradama probíhal v letech 2000, 2009, 2010 a 2013. Během těchto výzkumných sezón bylo objeveno 134 hrobových jam, v nichž se nacházely kosterní pozůstatky 131 jedinců. Základní antropologické zhodnocení určilo kosterní soubor 68 nedospělých a 63 dospělých. Mezi dospělými jedinci bylo 31 mužů, 31 žen a 1 skelet bez bližšího určení pohlaví. Děti nejčastěji umíraly ve věkové kategorii infans Ib (0,5-6 let), především mezi prvním a třetím rokem života, ženy v období mladší dospělosti (adultus II) a muži ve starším dospělém věku (senilis). Na předkládané základní výsledky budou navazovat další antropologické analýzy, včetně genetických analýz.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info