Informace o publikaci

Testing of Intellectual Abilities in Various Sociocultural Environments

Logo poskytovatele
Název česky Testování inteligence v různých socio-kulturních prostředích
Autoři

DENGLEROVÁ Denisa

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální pedagogika
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova test of intelligence; cognitive abilities; fluid intelligence; culture relevant test; dynamic testing; socially disadvantaged environment
Popis Studie se zabývá možnostmi spravedlivého testování intelektových schopností v kontextu různých sociokulturních prostředí. Zabývá se dějinami testování a zneužitím testových výsledků k diskriminaci různých skupin. Na příkladech konkrétních položek z aktuálně používaných testů WISC ukazuje, jak prostředí ovlivňuje testový výsledek. Dále představuje čtyři modely vztahu mezi inteligencí a jejími měřicími nástroji v odlišných sociokulturních prostředích. V poslední části studie představujeme návrhy, jak by se mohlo psychologické testování vyvíjet, aby bylo opravdu spravedlivé a tudíž široce využitelné. Zmiňujeme různé cesty ke kulturně adekvátním testům s důrazem na principy dynamické diagnostiky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info