Informace o publikaci

Využití spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS pro prvkové mapování

Autoři

NOVOTNÝ Karel HRDLIČKA Aleš KAISER Jozef KANICKÝ Viktor

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Řada průmyslových procesů vyžaduje pečlivou kontrolu vstupních materiálů a finálních výrobků a to i co se týče jejich chemické homogenity či struktury. Ačkoliv pro prvkovou mikroanalýzu nebo chemické mapování je k dispozici řada známých metod, spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS) se v poslední době dostává do popředí díky své jednoduchosti, univerzálnosti a flexibilitě. Technika LIBS představuje poměrně jednoduchý způsob rychlé chemické mikroanalýzy přímo v průmyslovém provozu anebo i s možností bezkontaktní analýzy na dálku. Okamžitá odezva signálu, minimální požadavky na úpravu vzorku, možnost analýzy na vzduchu, v atmosféře různých plynů anebo i pod hladinou kapaliny ji předurčuje k výjimečnému postavení mezi ostatními metodami. Vzorkováním jednotlivými laserovými pulzy se provádí nejčastěji v řadě nebo v dvourozměrném X, Y rastru. Opakovaným vzorkováním ze stejného místa lze potom provést stanovení hloubkového profilu především u vrstevnatých materiálů. Použití laseru s kratší vlnovou délkou umožňuje zaostření na malou plochu a tak dosažení vysokého prostorového rozlišení, v praxi až do úrovně několika desítek mikrometrů. V tomto případě je však většinou citlivost především pro minoritní a stopové prvky nedostatečná z důvodu odpaření příliš malého množství materiálu. Dvoupulzní technika, která využívá druhého laserového pulzu k dalšímu ohřátí („reheating“) plazmatu, může výrazně zvýšit citlivost metody se zachováním vysokého prostorového rozlišení. Kombinace UV laseru pro vzorkování a IR laseru pro zvýšení teploty a mohutnosti plazmatu se jeví jako ideální kombinace pro tyto účely. Další zlepšení detekčních limitů pak muže být dosaženo při použití vhodné ablační komory ve spojení s atmosférou vzácného plynu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info