Informace o publikaci

Pacientky s obezitou, hypertenzí a nutností aplikace inzulínu při diagnóze gestační diabetes mellitus vyžadují zvýšenou porodnickou péči.

Autoři

BARTÁKOVÁ Vendula ŤÁPALOVÁ Veronika WÁGNEROVÁ Kristýna JANKŮ Petr BĚLOBRÁDKOVÁ Jana KAŇKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.prolekare.cz/ceska-gynekologie-clanek/pacientky-s-obezitou-hypertenzi-a-nutnosti-aplikace-inzulinu-pri-diagnoze-gestacni-diabetes-mellitus-vyzaduji-60461
Obor Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Klíčová slova gestational diabetes mellitus; pregnancy; impaired glucose tolerance; perinatal morbidity
Popis Souhrn Cíl studie: srovnání peripartálních parametrů u žen s diagnózou gestační diabetes (GDM) oproti zdravým kontrolám, porovnání vlivu závažnosti poruchy glukózového metabolismu na periporodní morbiditu a zjištění vlivu dalších komorbidit (obezita, hypertenze, thyreopatie, kouření aj.) na periporodní parametry. Typ studie: epidemiologická observační studie typu „případy – kontroly“ Metodika: Soubor zahrnoval 432 těhotných žen (364 s dg. GDM, 68 zdravých kontrol), sledovaných v období let 2011-2013. GDM byl diagnostikován na základě pozitivního orálního glukózového tolerančního testu ve 24.-28. týdnu těhotenství (lačná glykémie >5,6 mmol/l, >8,8 mmol/l 60 minut po zátěži a >7,8 mmol/l 120 minut po zátěži). Z peripartálních parametrů byly sledovány: výsledek vyšetření ultrazvukem před porodem, termín porodu, délka porodu, indukce, komplikace při porodu, komplikace po porodu, porod císařským řezem, abnormalita v pH, base excess, Apgar skóre, váha plodu, z komorbidit byl sledován výskyt obezity, hypertenze, poruch funkce štítné žlázy, syndromu polycystických ovarií, trombofilie, anemie, alergie, polymorbidita, kouření. Výsledky: U žen s GDM byla pozorována oproti zdravým těhotným vyšší míra indukce porodu (P=0,0035, chí-kvadrát test). Pacientky s GDM s vyšším rizikem z hlediska gynekologicko-porodnické péče měly signifikantně více indukovaných porodů, více sekcí a použití instrumentária v průběhu porodu a děti těchto matek měly při porodu horší Apgar skóre a více se vyskytovala makrosomie. Závěr: Stratifikace v rámci GDM diagnózy se zacílením na pacientky se současně vyšším BMI a vyšší lačnou glykémií, případně hypertenzí, je žádoucí a opodstatněná.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info