Informace o publikaci

Nové poznatky o původu okcitánského katarského kodexu z Lyonu a tzv. "Lyonského řádu"

Logo poskytovatele
Autoři

ZBÍRAL David BRENON Anne

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Religio: Revue pro religionistiku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Ritual of Lyon; Lyon Bibliotheque municipale ms. PA 36; Peter Autier; Pierre Authié; Catharism; Cathars; manuscript; Occitan Bible
Popis Tento článek reinterpretuje původ kodexu Lyon, Bibliotheque municipale, ms. PA 36, který obsahuje okcitánský překlad Nového zákona a katarský text známý pod označením Lyonský řád. Lyonský kodex je důležitý nejen pro dějiny nekonformních křesťanských tradic ve středověku, ale také pro dějiny vernakulárních překladů Bible. Na základě dřívějších jazykovědných poznatků a vnitřních i vnějších dokladů ukazujeme, že kodex a Lyonský řád nejsou odkazem "zlatého věku" katarství na počátku 13. stol., nýbrž smělého pokusu Petra Autiera a jeho skupiny o oživení katarství v Languedoku. Lyonský řád viditelně vznikl v podmínkách skrývající se církve, narozdíl od staršího Florentského řádu předpokládá neustálé přesuny, institucionalizuje přenos rituálních kompetencí z vysvěcených představitelů na staršího, ba dokonce běžné "dobré lidi". U této skupiny je ostatně extenzivně dosvědčeno užívání knih včetně opisů Bible. Vedle těchto obecných konvergencí existuje pět velmi konkrétních paralel: dvě specifická pravidla života, distributivní užívání slova "be" (dobro) v popisu consolamenta, zdůrazňování užívání ubrusu během consolamenta, známé jen z této skupiny, a užívání slova covenesa v kontextu konsolamenta. Tyto spojnice ukazují, že lyonský kodex je jednou z kapesních biblí užívaných Petrem Autierem a jeho druhy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info