Informace o publikaci

Inkluze jako cesta k předcházení rozvoji problémů v chování

Autoři

KACHLÍK Petr ČERVENKA Karel VOJTOVÁ Věra BUCHTOVÁ Veronika FIALOVÁ Michaela GRÁC LIVŇANSKÁ Pavlína KRČMÁŘOVÁ Tereza KRIŽO Viktor SEGEŤOVÁ Petra

Rok publikování 2016
Druh Editorství odborné knihy
Citace
Popis Publikace představuje výsledky výzkumných šetření zaměřených na otázky spojené se situací dětí v riziku, s problémy a s poruchami emocí a chování, na možnosti jejich prevence, intervence a zvládání v etopedické praxi. V jednotlivých kapitolách je mapováno a analyzováno školní a rodinné prostředí z pohledu rizikových a ochranných faktorů. Zkoumán je rovněž význam institucionální výchovy u dětí pocházejících z nepodnětného a sociálně znevýhodněného prostředí. Inkluzivní přístup se ukazuje jako efektivní možnost řešení těchto problémů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info