Informace o publikaci

Intangible Cultural Heritage in the Czech Republic from the Perspective of Its Bearers: Visions of the UNESCO

Název česky Nemateriální kulturní dědictví v České republice z pohledu jeho nositelů – vize UNESCO a jejich (ne)reálné naplňování
Autoři

PAVLICOVÁ Martina DRÁPALA Daniel

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Nemateriální kulturní dědictví je v sociálních a humanitních vědách poměrně novým fenoménem, který se v posledních dvaceti letech přidružil ke stávajícímu pojmu kulturní dědictví, jež zahrnovalo zejména hmotné historické památky. Obecně se tento pojem vztahuje k odkazu tradiční kultury, jeho projevům, ale i způsobu předávání a k jeho existenci v rámci kulturní paměti. V evropském prostředí je základním obsahem tohoto typu kulturního dědictví tradiční lidová kultura, jejíž nezbytnou součástí pro další existenci jsou především její nositelé. Ti jsou zároveň i základní podmínkou pro mechanismus, skrze nějž se institualizovaná podpora snaží o ochranu a uchování významných projevů nemateriální kultury lidstva. Na vybraných příkladech z českého prostředí chceme ukázat, jaká je role nositelů lidové tradice v dnešním globalizovaném světě, jak oni sami vnímají svou pozici na kulturně-politickém poli, jehož se stali součástí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info