Informace o publikaci

Autismus v edukační praxi

Autoři

BAZALOVÁ Barbora

Rok publikování 2017
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Tato odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu deskriptivní formou pro uplatnění společenské relevance tak, aby výsledky byly čtivé a využitelné pro společnost. Byla kladně recenzovaná dvěma obecně uznávanými odborníky na poruchy autistického spektra formou lektorských posudků. Týká se přesně vymezeného problému, a to poruch autistického spektra, obsahuje formulaci metodologie, zvoleny byly nástroje kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Jsou splněny formálními atributy odborné knihy jako odkazy na literaturu v textu, seznam použité literatury a souhrn v aspoň jednom světovém jazyce. Kniha má přidělen kód ISBN. Výsledek realizuje původní výsledky, které vznikly činnostmi splňujícími požadavky manuálu Frascati na činnosti ve VaVaI a které byly uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Výsledek má široké společenské uplatnění, využijí jej rodiče dětí s poruchami autistického spektra, jejich rodiny, pedagogové, asistenti pedagoga, studenti nejrůznějších oborů, do kterých problematika spadá, sympatizanti i široká veřejnost. Kniha přináší autentické výpovědi rodičů, jednotlivé kazuistické studie, výsledky výzkumů a postřehy odborníků o tom, jak se žije s autismem v současné době. Nabízí čtenáři pohled na to, co funguje a co naopak, i když by teoreticky fungovat mělo, v praxi selhává. V oblasti inkluzivního vzdělávání dětí s postižením přinesla značné změny novela školského zákona a prováděcí vyhláška. Kniha má poodhalit, zda se pro děti s autismem a jejich rodiny něco změnilo, jak je vše implementováno do praxe a jejich každodenního života.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info