Informace o publikaci

Pozitivní vliv institucionální výchovy na děti z nepodnětného rodinného prostředí

Autoři

KACHLÍK Petr KIMÁKOVÁ Tatiana

Rok publikování 2017
Druh Článek ve sborníku
Konference Informačný bulletin hlavného hygienika SR venovaný celoštátnej vedeckej konferencii XIII. Dni hygieny detí a mládeže
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Pedagogika a školství
Klíčová slova adaptation; child; addictive substance; case study; family; interview; institutional education; research; health
Popis Harmonické rodinné prostředí vytváří základní předpoklady pro bezproblémový růst a vývoj dítěte. V případě výskytu závažných rizikových faktorů v rodině a jejím okolí však tato podmínka nebývá splněna, je vážně ohroženo zdraví či dokonce život dítěte. Je třeba co nejrychleji jednat a učinit opatření v jeho zájmu. Jedním z nich je i odejmutí dítěte z rodiny a umístění na různě dlouhou dobu do institucionální péče. Byl uskutečněn kvalitativně laděný výzkum v prostředí dětského domova. Pomocí strukturovaných rozhovorů byli osloveni čtyři informanti, bylo rovněž využito techniky volného pozorování a případové studie. Bylo zjištěno, že zásadní vliv na psychickou a sociální zanedbanost má rodina. Ústavní výchova se snaží tyto negativní vlivy minimalizovat a děti dobře připravit na vstup do samostatného života.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info