Informace o publikaci

Vliv diabetického mikroprostředí, metforminu a 5-fluorouracilu na aktivaci AMPK v buňkách kolorektálního karcinomu in vitro

Logo poskytovatele
Autoři

PÁCAL Lukáš CHALÁSOVÁ Katarína MÜLLER Petr KAŇKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Epidemiologické studie prokázaly, že diabetes mellitus 2. typu je spojený s vyšším rizikem vzniku kolorektálního karcinomu (CRC). Průběh onemocnění ovlivňuje i metformin, který zlepšuje prognózu diabetiků s CRC a zvyšuje účinnost standardní chemoterapeutické léčby. Molekulární mechanizmy protinádorového účinku metforminu nejsou zatím plně objasněny. Jednou ze známých drah je aktivace enzymu AMP-aktivované proteinové kinázy (AMPK). Vzhledem k pleiotropním efektům AMPK zahrnujících zástavu b. cyklu, indukce autofagie a event. apoptózy, ale rovněž aktivaci „survival“ metabolických drah můžeme předpokládat, že výsledný efekt závisí mimo jiné i na funkčnosti p53 jako klíčového bodu většiny z těchto adaptací. Jakým způsobem ovlivňuje tuto dráhu hyperglykemie není zatím známo. Cílem práce bylo studovat efekt diabetického mikroprostředí, antidiabetika metforminu a cytostatika 5-fluorouracilu na AMPK signalizaci v in vitro modelu CRC s definovaným statusem p53.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info