Informace o publikaci

Application of Next-Generation Sequencing in Plant Breeding

Název česky Aplikace sekvenování nové generace ve šlechtění rostlin
Autoři

VLK David ŘEPKOVÁ Jana

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czech Journal of Genetics and Plant Breeding
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.17221/192/2016-CJGPB
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova gene expression; marker-assisted selection; molecular marker; RNA-sequencing; SNP
Popis Technologie sekvenování nové generace (NGS) znamenaly v posledním desetiletí průlom v našich znalostech o genomech významných plodin a způsobech regulace jejich genů. V současné době se navíc jejich využití rozšiřuje na metagenomický a agrigenomický výzkum, s potenciálem využití získaních informací ve šlechtění. Díky výkonným sekvenačním technikám je možné jak získat informace o regulaci konkrétního genu, tak obsáhnout celý rostlinný genom prostřednictvím sekvenování transkriptomu a navazujících expresních analýz a identifikovat tak geny podílející se na obraně rostliny proti patogenům nebo umožňující toleranci vůči abiotickému stresu. NGS dále usnadnily vývoj metod umožňujících genotypování velkého množství vzorků a hledání polymorfimsů na úrovni jednotlivých nukleotidů. Genotypování sekvenováním a celogenomové sekvenování vedly k vývoji molekulárních markerů vhodných pro fylogenetické studie mezi šlechtěným materiálem, vytváření podrobných genetických map cílových genů and celogenomových asociačních studií. Genotypování rostlin usnadňuje ve šlechtění výběr jedinců odolných vůči abiotickému stresu a patogenům způsobíjících významné škody v zemědělství.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info