Informace o publikaci

Korunové dluhopisy a jiné formy zneužití práva?

Autoři

LIŠKA Michal

Druh Další prezentace na konferencích
Citace
Popis České daňové právo se v posledních desetiletích setkalo s různými pokusy o obejití smyslu a účelu některých ustanovení. Tento článek se pak zaměří na některé nové formy tzv. zneužití práva. První část výstupu se bude věnovat teoretickým aspektům institutu zneužití práva, ať již formou historického exkurzu či exemplifikací forem. Ve druhé částí se pak autor bude zabývat tzv. korunovými dluhopisy a fúzováním tzv. prázdných schránek. Autor se v rámci článku pokusí vyvrátit či potvrdit hypotézu o tom, zda právě korunové dluhopisy a fúzování prázdných schránek jsou či nikoliv formami zneužití práva?
Související projekty: