Informace o publikaci

Epidemiology of Multiple Myeloma in the Czech Republic

Název česky Epidemiologie mnohočetného myelomu v České republice
Autoři

MALÚŠKOVÁ Denisa SVOBODOVÁ Ivana ZAPLETALOVÁ Michaela BROŽOVÁ Lucie MUŽÍK Jan JARKOVSKÝ Jiří HÁJEK R. MAISNAR V. DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.14735/amko20172S35
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amko20172S35
Obor Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova multiple myeloma; epidemiology; Czech National Cancer Registry; Registry of Monoclonal Gammopathies; Czech Republic
Popis Východiska: Mnohočetný myelom (MM) je maligní nádorové onemocnění plazmatických buněk s incidencí 4,8 případů na 100 000 obyvatel v České republice v roce 2014; Česká republika patří mezi země se středním výskytem tohoto onemocnění v Evropě. Práce přináší aktuální informace v oblasti epidemiologie MM v české populaci. Materiál a metody: Základním zdrojem údajů pro populační hodnocení epidemiologie MM je Národní onkologický registr ČR. Tato databáze rovněž umožňuje hodnotit přežití dosahované u pacientů a predikovat pravděpodobné krátkodobé a dlouhodobé trendy v léčebné zátěži celé populace. Výsledky: Dle posledních dostupných dat Národního onkologického registru ČR bylo v roce 2014 nově diagnostikováno 504 nádorů MM a 376 pacientů na toto onemocnění zemřelo. Incidence stoupla od roku 2004 o +26,9 %, u mortality došlo ve stejném období k vzrůstu o +8,3 %. Prevalence dosáhla v roce 2014 hodnoty 1 982 osob a ve srovnání s rokem 2004 tak vzrostl počet žijících osob s tímto onemocněním o 74,4 %. Pětileté relativní přežití u léčených pacientů z období 2010–2014 bylo necelých 40 %. Závěr: Dostupná data umožňují analyzovat dlouhodobé trendy v epidemiologii MM, predikovat budoucí léčebnou zátěž i výsledky péče o pacienty.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info