Informace o publikaci

Zelená revoluce. Pokus o ekologickou etiku

Autoři

ČADEK Ondřej

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis V tomto článku se autor snaží prosadit nezbytnost obratu k environmentální etice. První část je věnována kritice etiky tradiční, která již není ze zmíněných důvodů schopna čelit problémům globalizovaného a technologického světa. V další části autor popisuje podstatu ekologické krize, která spočívá v agresivní kulturní strategii. Nová etika se proto musí od tradičního způsobu myšlení distancovat a obrátit svojí pozornost k respektu k přírodě. Zde autor vysvětluje, že tento obrat neznamená vzdát se liberální pozice, ale naopak popisuje, jak je možné skloubit environmentalismus s liberalismem. Na závěr je obsah této etiky objasněn zřetelněji a důvod pro její přijetí je prezentován jako pro člověka přínosný a výhodný. Výsledkem pak má být rozšíření morálního společenství na subjekt přírody a důraz na ochranu budoucnosti, aby měl každý možnost realizovat se na základě vlastní představy. To ovšem není možné bez kvalitního životního prostředí, na kterém je člověk závislý. Takové pojetí morálky se už nevztahuje jen na mezilidský svět, a proto je od tradičního pojetí revoluční a zároveň zcela nutné.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info