Informace o projektu

Výzvy současné filozofie

Projekt se zaměří na některé problémy současné filozofie, např. na analýzu a interpretaci různých podob přístupů k racionalitě v různých oblastech lidské aktivity – ve vědě, morálce, umění – s cílem podpořit publikační aktivitu doktorských studentů a jejich zapojení do výzkumné činnosti katedry filozofie. Výzkum by měl ukázat proměny epistemologických, historickofilozofických, axiologických a dalších témat soudobé filozofické diskuse. Pozornost bude věnována oběma hlavním proudům soudobé filozofie – analytické filozofii i filozofii kontinentální, a to jak z hlediska systémového, tak historickofilozofického.

Publikace

Počet publikací: 65


Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 Další