Informace o publikaci

Analýza polymorfizmů v genech pro metaloproteinázy u českých dětí se zubním kazem v dočasné a stálé dentici

Autoři

DEISSOVÁ Tereza BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra KUDELOVÁ Patricie ŽÁČKOVÁ Lenka MUSILOVÁ Kristína KUKLETOVÁ Martina KUKLA Lubomír IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Zubní kaz je multifaktoriální onemocnění s významným podílem genetické predispozice hostitele v jeho etiopatogenezi. Matrix metaloproteinázy (MMPs) se syntetizují jako zymogeny, které jsou aktivovány v kyselém prostředí sulkulární tekutiny a slin během kariézního procesu, což může vést k destrukci kolagenní matrix a k progresi zubního kazu. Cílem naší studie bylo u českých dětí analyzovat 7 polymorfizmů v genech pro MMPs, které byly již dříve asociovány se vznikem, rozvojem a/nebo závažnosti zubního kazu v dočasné nebo stále dentici v jiných populacích. Materiál a metoda: Do studie kontrol a případů bylo zahrnuto 615 českých dětí: 151 dětí ve věku 2-6 let s dočasnou denticí [50 zdravých dětí s kpe=0 (zub kariézní, s výplní nebo extrahován) a 101 pacientů se zubním kazem raného dětství (ECC) s kpe>0] a 464 dětí ve věku 13-15 let ze studie ELSPAC [112 jedinců bez kazu ve stálé dentici s KPE=0 a 352 dětí se zubním kazem s KPE>0]. Stanovení genotypů polymorfizmů v MMP2 (rs2287074 a rs243865), MMP3 (rs679620), MMP9 (rs17576), MMP13 (rs2252070) a MMP20 (rs1784418 a rs1711437) bylo založeno na principu realtime PCR s použitím TaqMan fluorescenčně značených sond. Výsledky: U žádného studovaného polymorfizmu v genech kódujících MMPs nebyl prokázán signifikantní rozdíl v alelických nebo genotypových frekvencích mezi dětmi bez a se zubním kazem, ať v dočasné nebo stálé dentici (P>0,05). Také jsme nepozorovali významné rozdíly ve frekvencích těchto variant mezi pacienty s vysokou kazivostí (KPE>8) a dětmi s intaktní stálou denticí (P>0,05). Diskuse: Ačkoliv jsou varianty genů pro proteolytické enzymy MMPs spojovány s rizikem vzniku nebo závažností zubního kazu v různých populacích, u českých dětí jsme žádnou z dříve popsaných asociací nenalezli. MMPs však tvoří rozsáhlou genovou rodinu, proto je zapotřebí dalších, především haplotypových analýz pro odhalení potenciální role MMPs při vývoji a progresi tohoto multifaktoriálního onemocnění. Závěr: Polymorfizmy v MMP2 (rs2287074 a rs243865), MMP3 (rs679620), MMP9 (rs17576), MMP13 (rs2252070) a MMP20 (rs1784418 a rs1711437) nebyly asociovány se vznikem, rozvojem nebo závažností zubního kazu v dočasné nebo stálé dentici u české populace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info