Informace o publikaci

Jaké vlastnosti mají rostliny běžné v městských biotopech?

Logo poskytovatele
Autoři

KALUSOVÁ Veronika ČEPLOVÁ Natálie LOSOSOVÁ Zdeňka

Rok publikování 2017
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Města tvoří specifické prostředí pro život rostlin. Rostliny se v nich musejí vyrovnávat s podmínkami prostředí do značné míry změněnými intenzivní lidskou činností, kterými se město liší od okolní krajiny. V naší studii jsme se zaměřili na určení těch biologických a ekologických vlastností, které jsou charakteristické pro rostliny často se vyskytující ve městech a na možné rozdíly mezi jednotlivými typy městských biotopů. V letech 2007–2009 jsme provedli terénní výzkum ve 32 městech s více než 100 000 obyvateli, která se nacházejí ve střední a severozápadní Evropě. V každém městě jsme odlišili sedm typů biotopů na gradientu od centra po předměstí a v nich zaznamenali všechny spontánně se vyskytující druhy cévnatých rostlin na ploše jeden ha. Celkem jsme na 228 plochách zaznamenali 1065 druhů cévnatých rostlin. Každému druhu jsme přiřadili jeho biologické a ekologické vlastnosti v databázích LEDA a BiolFlor. Pro každý druh jsme spočetli četnost výskytu přes všechny plochy a přes plochy v rámci jednotlivých městských biotopů. Pro určení vlastností důležitých pro běžné městské druhy a druhy typické pro jednotlivé městské biotopy jsme použili regresní stromy. Druhy s častým výskytem v studovaných městech se vyznačovaly zejména hemerochorií, většími nároky na obsah živin a růstem v sušších až mezických podmínkách. Obvykle měly jinou než S-strategii a vyznačovaly se tvorbou lehkých semen tvořících krátkodobou semennou banku. Srovnáním vlastností druhů zaznamenaných v jednotlivých městských biotopech jsme objevili několik významných odchylek od obecného trendu daných specifickými podmínkami působícími v rozlišovaných biotopech.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info