Informace o publikaci

Hledisko inkluze a současné vývojové trendy v porovnání českého a řeckého vzdělávacího systému

Autoři

MARTINEC Ivo

Rok publikování 2017
Druh Uspořádání workshopu
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Cílem workshopu realizovaného v rámci vzdělávacího programu Nové trendy ve vedení škol a školských zařízení bylo seznámení se současnými vývojovými trendy ve vzdělávacích programech a ve vyučovací technice a aplikace výsledků výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (MSM0021622443) v porovnání českého a řeckého vzdělávacího systému prostřednictvím exkurze do škol pro základní a střední vzdělávání a do mateřské školy a stacionáře pro žáky vyžadující speciální péči. Workshopy s vedením a s pedagogy se zaměřovaly na seznámení se základními systémovými otázkami vzdělávání v Řecku, s problematikou inkluze v podmínkách škol a obecněji v podmínkách řeckého školství, s návazností základního vzdělávání na předškolní a střední vzdělávání a s koncepcí mimoškolních aktivit a uměleckého vzdělávání a s aktuálními projekty škol v oblasti inovativních vzdělávacích procesů, u nichž je v korelaci s poznatky výzkumu realizovaného výzkumným záměrem důraz kladen na osobní kontakt, individuální práci se žáky i rodiči, vytváření atmosféry vzájemné důvěry a kooperace. Inkluze je integrální součástí vzdělávacího systému a je uplatňována diferencovaně se zřetelem ke konkrétním potřebám žáků vyžadujících specifický vzdělávací přístup.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info