Informace o publikaci

Vliv ročního období na fyziologii a imunitu včely medonosné (Apis mellifera L.)

Autoři

KUNC Martin DOBEŠ Pavel HURYCHOVÁ Jana HYRŠL Pavel

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Včela medonosná (Apis mellifera) patří v České republice mezi nejvýznamnější opylovače a je také zdrojem mnoha významných přírodních produktů. Stejně jako jiné druhy hmyzu mají i včely dobře vyvinutý vrozený imunitní systém složený z buněčné a humorální imunity, který je u včel navíc doplněn imunitou sociální. Pouze potravou optimálně zásobená a imunitně zdatná včelstva mohou bez problémů přečkat zimní období. V letech 2016 až 2018 provádíme každý měsíc pravidelné kontrolní odběry vybraných včelstev, při kterých hodnotíme jejich rozvoj a dospělým dělnicím odebíráme hemolymfu pro laboratorní analýzy imunitních a fyziologických parametrů. Z výsledků měření vyplývá, že během roku dochází k významným změnám v koncentraci zásobního proteinu vitellogeninu a celkové hladiny proteinů, které se obě zvyšují v podzimních měsících. U zimních včel byla zjištěna také vyšší antimikrobiální aktivita, která zřejmě kompenzuje pozorované snižování počtu hemocytů a tedy i oslabení buněčné imunity. Popsané parametry mohou pomoci k posouzení zdravotního stavu včelstva v době před zazimováním a určit pravděpodobnost úspěšného přečkání zimního období. Tato práce byla podpořena grantem NAZV QJ1610248.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info