Informace o publikaci

Zkušenost ze zahraničí jako stimulátor transformace identity jedince

Autoři

SEDLÁKOVÁ Markéta

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Sociální pedagogika | Social Education
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www http://soced.cz/cs/2018/04/socialni-pedagogika-2018-61/
Doi http://dx.doi.org/10.7441/soced.2018.06.01.05
Klíčová slova identity; discourse analysis; self-reflection; social norm; personality development; intercultural intelligence; social pedagogy; social practices; everyday experience
Popis Text pojednává o potenciálu transformace identity jedince prostřednictvím dlouhodobějšího pobytu v zahraničí. Každodennost vědění, které produkujeme a recipujeme, je vázán na konkrétní sociální kontexty. Jejich dočasná proměna je zdrojem přehodnocení (za)žitých struktur a prostorem pro rozvoj a sebereflexi. Kulturní a sociální normy sociální reality jednotlivců mohou zřetelněji vystoupit v momentu ztráty kontaktu s jejich přirozeným prostředím. Odlišné jazykové rozhraní přináší nové sítě významů a typizací. Z hlediska osobnostního rozvoje a celoživotního učení se jedná o proces konstituce identity, který demonstrujeme za pomoci využití diskurzivní analýzy. V obecném měřítku studie směřuje k podpoře diverzity jako zdroje ve vzdělávání a možnostem tréninku interkulturní inteligence.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info