Informace o publikaci

Stárnutí ve městě : rizika a potenciál městského prostředí pro starší obyvatele

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

GALČANOVÁ Lucie

Rok publikování 2018
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis V roce 2007 vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) studii, jejíž český překlad z roku 2009 Globální města přátelská seniorům: Průvodce se stal inspirací mnoha obcím také v ČR – odkazuje na něj jak WHO zastřešená podpůrná Síť zdravých měst, tak řada dílčích strategických dokumentů jednotlivých obcí. V příspěvku představím hlavní výsledky šetření residenční spokojenosti Stáří ve městě, které probíhalo v letech 2010-2013, a v mnoha svých výzkumných otázkách navazovalo právě na doporučení WHO – zjišťovali jsme prostřednictvím dotazníkového šetření v krajských městech a kvalitativními rozhovory v Praze, Brně a Ostravě, jak současní starší obyvatelé hodnotí své bydlení, kvalitu veřejného prostoru, možnosti participace, ale třeba také sousedské vztahy nebo kvalitu dopravy. V příspěvku se zaměřím jak na obecné závěry a doporučení, která z šetření vyplývají, tak na konkrétní životní epizody, které ilustrují specifika i obecnou povahu rizik a potenciálu městského prostředí pro stárnoucí obyvatele.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info