Informace o publikaci

Léčba chronické parodontitidy pomocí lipoxinů a resolvinů na zvířecím modelu

Autoři

HROMČÍK Filip VOKURKA Jan GÖPFERT Eduard FALDYNA Martin HERMANOVÁ Markéta KÝR Michal

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Úvod: Chronická parodontitis je důsledkem neúspěšného boje imunitního systému s dlouhodobou bakteriální zátěží v dané oblasti. Není-li možné infekční agens zneškodnit ani tolerovat, rozvíjí se chronický zánět parodontu, který se projevuje poškozením vlastních tkání. Do zánětlivé reakce se fyziologicky zapojují i pro-resoluční mediátory (např. lipoxiny a resolviny), které podporují ukončení zánětlivých pochodů a podněcují obnovu tkání. Endogenní syntéza lipoxinů a resolvinů z omega-3 mastných kyselin je indukována účinkem acetylsalicylové kyseliny (ASA) na cyklooxygenasu-2 (COX-2). Cílem naší práce bylo ověřit možnost využití ASA-indukovaných lipoxinů a resolvinů v rámci chirurgické léčby chronické parodontitidy na králičím modelu. Metody: V souboru 24 čtyř králíků byla pomocí drátěné ligatury a opakovaného podávání P. gingivalis během šesti týdnů indukována experimentální parodontitis ve dvou lokalitách. Celkem 47 parodontálních defektů bylo léčeno otevřenou kyretáží. Granulační tkáň (GT) vyjmutá během výkonu byla v pokusné skupině (ASA+omega3) obohacena o kys. acetylsalicylovou a rybí olej a navrácena do defektu. V kontrolních skupinách byla GT buď vrácena do defektu po laváži ve fyziologickém roztoku (PL) nebo již vrácena nebyla (KO). Zvířata byla usmrcena v intervalu 2, 6 a 12 týdnů; z příslušných oblastí jsme odebrali vzorky na histologické a molekulárně-biologické vyšetření. Primárním sledovaným parametrem byla hloubka sondáže (HS) a klinická úroveň gingiválního attachmentu (CAL) měřené v oblasti defektu v den zákroku a v den utracení zvířete. Výsledky: V době 6 týdnů po výkonu byly hodnoty HS a CAL významně menší ve skupině ASA+omega3 oproti oběma (PL a KO) kontrolním skupinám (p<0,05).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info