Informace o publikaci

Konfidenčné oblasti pre koeficienty kalibračnej funkcie

Název česky Konfidenční oblasti pro koeficienty kalibrační funkce
Autoři

RÁBOŇOVÁ Petra WIMMER Gejza

Rok publikování 2018
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Príspevok pojednáva o modeli komparatívnej parametrickej kalibrácie, t.j. analyzuje situáciu, ked’ veličiny merania kalibrovaným aj kalibračným prístrojom (etalónom) sú zaťažené náhodnými chybami merania. Kalibračná funkcia je polynóm. Tento model je modelom s chybami v premenných (errors-in-variables model). Po linearizovaní možeme kalibračný model považovat’ za (lineárny) model nepriamych meraní s podmienkou II.typu na parametre 1. řadu. Pri neznalosti variančných koeficientov je možné dvomi sposobmi použit’ aproximácie typu Kenwarda a Rogera na získanie konfidenčných oblastí pre koeficienty kalibračnej funkcie. Na malej simulačnej št´udii porovnávame tieto dve konfidenčné oblasti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info