Informace o publikaci

Discrete oscillation theorems for symplectic eigenvalue problems with general boundary conditions depending nonlinearly on spectral parameter

Logo poskytovatele
Název česky Diskrétní oscilační věty pro symplektické úlohy vlastních hodnot s obecnými okrajovými podmínkami závisejícími nelineárně na spektrálním parametru
Autoři

ELYSEEVA Julia ŠIMON HILSCHER Roman

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Linear Algebra and Its Applications
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.1016/j.laa.2018.08.013
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.laa.2018.08.013
Klíčová slova Discrete eigenvalue problem; Symplectic difference system; Oscillation theorem; Finite eigenvalue; Comparative index; Separated boundary conditions; Joint boundary conditions
Popis V tomto článku dokazujeme nové oscilační věty pro diskrétní symplektické úlohy vlastních hodnot s obecnými okrajovými podmínkami. Předpokládáme, že koeficienty systému i matice okrajových podmínek závisejí nelineárně na spektrálním parametru a splňují jistý přirozený předpoklad monotonie. V naší nové teorii povolujeme oscilaci v matici systému i v maticích okrajových podmínek, neboť je do výsledků zahrnuta jejich nekonstantní hodnost vzhledem ke spektrálnímu parametru. Dokazujeme také nutné a postačující podmínky pro ohraničenost reálné části spektra těchto úloh.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info