Informace o publikaci

Proč pouze lidská? Potíže s univerzalitou lidských práv

Autoři

FLORIAN Oldřich

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právník
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Klíčová slova human rights; animal rights; justification; argument from marginal cases; reasonable disagreement
Popis Článek je příspěvkem do probíhajících debat o lidsky´ch právech a jejich možném rozšiřování i na zvířata. Pokud uznáme existenci přirozeny´ch práv, měli bychom zdůvodnit, proč náleží pouze lidem. Snahy určit kritéria se však jeví jako problematické. Argument z marginálních případů nám ukazuje, že vlastnosti, ktery´mi disponuje jenom člověk, nedisponují všichni lidé a vlastnosti, ktery´mi disponují všichni lidé, pak nedisponují vy´lučně lidé. Pokud se však problém snažíme odsunout tím, že považujeme za směrodatné kritérium lidství jako takové, pak nám do cesty vkročí evoluční teorie. Ta nám říká, že vy´voj v současného člověka byl nejen postupny´, ale také existovalo několik různy´ch druhů člověka vedle sebe. Zásadním problémem lidsky´ch práv je tedy nutnost vyty´čit hranice nejen v současné době, ale pro zachování jejich univerzality také pro doby minulé. Nabízí se koncept univerzálních přirozeny´ch práv rozšířit i na zvířata, ale problém justifikace zůstane i nadále. Spory o rozsahu a obsahu přirozeny´ch práv totiž nejsou neshodou v oblasti empiricky´ch faktů, ny´brž neshodou v morálce, kde žádné zjistitelné pravdy neexistují.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info