Informace o publikaci

Úloha chyb, korektivní zpětné vazby a normy v cizojazyčné výuce s důrazem na výuku angličtiny

Autoři

KALOVÁ Simona

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pedagogická orientace
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
www https://journals.muni.cz/pedor/article/view/9163/pdf
Klíčová slova error; corrective feedback; language norm; foreign language teaching; English language teaching
Popis Tato teoretická studie se zaměřuje na problematiku chyb a na úlohu, kterou hrají v cizojazyčné výuce, zejména ve výuce angličtiny. Jejím cílem je porovnat poznatky o chybách a korektivní zpětné vazbě z české i zahraniční odborné literatury a vyvodit z nich obecné principy, které by našly své uplatnění ve výuce. Podrobněji je pojednáno o otázkách jazykové normy, s důrazem na specifickou situaci normy v současném anglickém jazyce a její dopady na výuku angličtiny jako druhého a cizího jazyka. Tato problematika, v níž nepanuje v odborných kruzích shoda, představuje jedno z významných aktuálních témat ve výuce angličtiny, ale povědomí o ní v českém kontextu dosud není dostatečné. Po teoretickém vymezení klíčových pojmů chyba a norma v první kapitole následuje ve druhé kapitole přehled vývoje přístupu k chybám v diachronní perspektivě. Závěrečná část shrnuje poznatky nejnovějšího výzkumu o úloze chyb ve výuce angličtiny a naznačuje stěžejní principy přístupu k chybám a poskytování zpětné vazby, které je ve výuce třeba respektovat tak, aby zpětná vazba byla pro učení přínosem, a ne překážkou. Důraz je potřeba klást zejména na volbu vhodných strategií poskytování korektivní zpětné vazby v závislosti na konkrétním kontextu výuky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info