Informace o publikaci

Právo a literatura: brněnská spojení

Autoři

ŠKOP Martin SMEJKALOVÁ Terezie ŠTĚPÁNÍKOVÁ Markéta

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Právník
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Open Access časopisu
Klíčová slova law and literature; interpretation; legal methodology; narratives; argumentation
Přiložené soubory
Popis Law and Literature řadíme mezi současná kritická právněfilosofická hnutí. Vychází z představy práva jako jazyka, který může mít i literární podobu, a chápe proto právo jako kulturní artefakt, který může být podroben stejnému nebo srovnatelnému zkoumání jako jakýkoli jiný literární text. V současnosti tento přístup operuje zejména s metodami, které mohou napomoci právní metodologii obecně, nebo přímo napomoci metodám interpretce právních textů. Článek se proto soustředí na popis hnutí s důrazem na současné trendy v této oblasti zejména s přihlédnutím ke směru Law and Literature a s přihlédnutím k možnostem adaptace tohoto směru na české právní prostředí. Soustředí se proto na možnosti využití literární interpretace v právu a vůbec potenciální vlivy literatury na právo. Hlubší zájem o tuto problematiku je patrný na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Článek proto představuje dosavadní zjištění učiněná na brněnské fakultě jako pracovišti s nejvýraznějším postupem v této oblasti a ukazuje dosavadní badatelská zjištení v tomto segmentu zkoumání práva.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info