Informace o publikaci

K povinnosti rozdělovat zisk v kapitálových společnostech

Autoři

KOVAŘÍČEK Kamil

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Nejvyšší soud v rozhodnutí pod sp. zn. 29 Cdo 3059/2011 označil právo podílet se na zisku společnosti za jedno ze základních práv akcionáře, které může být opomenuto jen z důležitých důvodů. Na tomto myšlenkovém východisku postavil Nejvyšší soud sérií navazující judikatury, která nacházela svoji oporu ve staré úpravě obchodního práva a jejím středobodem byla zásadní povinnost rozdělit zisk mezi akcionáře. Rekodifikace přinášející liberalizaci v přístupu k úpravě akcionářských a společnických práv poskytuje rovněž prostor pro reflexi citovaného rozhodnutí v kontextu stávající úpravy. Tento příspěvek se tak bude zabývat analýzou argumentů původního rozhodnutí a otázkou jejich aplikovatelnosti v rámci stávající úpravy kapitálových společností.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info