Informace o publikaci

Integrative Potential of Central European Metropolises with a Special Focus on the Visegrad Countries

Název česky Integrační potenciál středoevropských metropolí se zvláštním zaměřením na země Visegrádu
Autoři

ŠAUER Martin PAŘIL Vilém VITURKA Milan

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Technological and Economic Development of Economy
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www
Doi http://dx.doi.org/10.3846/tede.2019.7555
Klíčová slova metropolis; metropolitan axes; interactivity; attractiveness; connectivity
Popis Jedním z charakteristických jevů spojených se současným vývojem civilizace je nepochybně metropolizace. Článek se zabývá strategicky významnými problémy metropolizace středoevropského prostoru s důrazem na země Visegrádské čtyřky. Úvodní část je věnována identifikaci středoevropských metropolí na základě tří složek: velikost populace, ekonomický profil a investiční atraktivita. Určené metropole jsou pak hodnoceny z hlediska integračního potenciálu - ekonomická atraktivita, turistická atraktivity a dopravní konektivity. Na základě syntézy těchto složek byly identifikovány nejdůležitější metropolitní osy nadnárodního významu. Lze konstatovat, že v rámci zavedené sítě metropolitních os spojujících východní a západní část středoevropského regionu je Česká republika nejvýhodněji položena (následuje Polsko). Z širšího geopolitického výhledu tato síť vytváří příznivé podmínky pro integraci zemí Visegrádské čtyřky, která je poháněna především mezinárodním obchodem.
Související projekty: