Informace o publikaci

Non-oscillation of half-linear difference equations with asymptotically periodic coefficients

Logo poskytovatele
Název česky Neoscilace pololineárních diferenčních rovnic s asymptoticky periodickými koeficienty
Autoři

HASIL Petr JURÁNEK Jakub VESELÝ Michal

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Mathematica Hungarica
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Full Text
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s10474-019-00940-7
Klíčová slova Riccati technique; p-Laplacian; half-linear equation; non-oscillation criterion; Riccati equation; oscillation theory; linear differential equation
Popis Studovány jsou oscilační vlastnosti pololineárních diferenčních rovnic s asymptoticky periodickými koeficienty, tj. koeficienty, které mohou být vyjádřeny jako součty periodických posloupností a posloupností mizejících v nekonečnu. Použitím speciální modifikace diskrétní Riccatiho metody, že nesocilace studovaných rovnic lze určit přímo z jejich koeficientů. Studované rovnice mohou tedy být široce použity jako testovací rovnice. Hlavní výsledek je nový dokonce pro lineární rovnice s periodickými koeficienty. Tato skutečnost je ilustrována jednoduchými důsledky a příklady na konci této práce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info