Informace o publikaci

Diagnostika dlouhověkosti včel - včelstva

Autoři

TITĚRA Dalibor HYRŠL Pavel DANIHLÍK Jiří HAVLÍK Jaroslav

Rok publikování 2018
Druh Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis Příkladem realizace technického řešení předkládaného funkčního vzorku jsou tři včelstva na experimentálním včelíně Kývalka u Brna. V určených včelstvech č. 25, 31 a 59 neprobíhaly ţádné jiné experimenty a zacházeno s nimi bylo dle postupů správné včelařské praxe. Jsou to silná včelstva, kdy víme, ţe uţ zdárně přezimovala a predikujeme i další přeţití zimy. Včelstva jsou fotograficky zdokumentována a následně uvádíme záznamy ze včelařského deníku (včetně taxace a informace o přítomnosti pylu). Odběr celých včel a hemolymfy proběhl dne 20.7.2018 s cílem deklarovat, ţe prezentované fyziologické a imunitní parametry jsou srovnatelné se včelstvy pouţitými pro opakované odběry v rámci projektu NAZV QJ1610248. Cílem funkčního vzorku je vytvoření diagnostických postupů pro odlišení krátkověké a dlouhověké generace včel ve včelstvu; dlouhověkost je významná vlastnost (soubor parametrů), které měříme v danou roční dobu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info