Informace o publikaci

Voltammetric characterisation of diferrocenylborinic acid in organic solution and in aqueous media when immobilised into a titanate nanosheet film

Autoři

KONHEFR Martin SEDGWICK Adam C. JAMES Tony D. LACINA Karel SKLÁDAL Petr PUTRA Budi Riza HARITO Christian BAVYKIN Dmitry V. WALSH Frank C. RAITHBY Paul R. KOCIOK-KÖHN Gabriele MARKEN Frank

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Dalton Transactions
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www Gold open access of article
Doi http://dx.doi.org/10.1039/c9dt00881k
Klíčová slova borinic acid; boronic acid; ferrocene; titanate nanosheets; fluoride; sensing
Popis Diferocenylborinová kyselina (Fc2BOH, 1) byla syntetizována s dobrým výtěžkem pomocí vylepšené syntézy. Charakterizace nukleární magnetickou rezonancí (NMR), hmotnostní spektrometrií (HRMS), infračervenou spektroskopií (FTIR), X-ray krystalografií a pomocí elektrochemických metod odhaluje dva jednoelektronové oxidační procesy pro dva elektronicky spojené ferocenylové zbytky. Oxidace 1 rozpuštěné v organickém rozpouštědle je porovnávána s oxidací 1 ve vodném prostředí (ve kterém je 1 inkorporována do lamelárního filmu 2D nanodestiček z oxidu titaničitého na elektrodě ze skelného uhlíku). Data z cyklické voltametrie a ze square wave voltametrie naznačují, že atom bóru, který spojuje ferocenyly, se může vázat na nukleofily (hydroxid, fluorid) při oxidaci ferocenylových skupin. Je zde navrženo vícekrokové ECE reakční schéma. Jsou zde diskutovány i potenciální aplikace v sensingu bórovými kyselinami.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info