Informace o publikaci

Město Řím a jeho památky očima dvou českých pozdně renesančních šlechticů

Autoři

MELOUNOVÁ Markéta

Rok publikování 2018
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia historica Nitriensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www http://www.shnnitra.ff.ukf.sk/mesto-rim-a-jeho-pamatky-ocima-dvou-ceskych-pozdne-renesancnich-slechticu/
Doi http://dx.doi.org/10.17846/SHN.2018.22.2.317-334
Klíčová slova Friedrich of Donin; Christopher Harant of Polžice and Bezdružice; Old Bohemian Travelogue; Rome; Topography of Ancient Rome
Popis Studie analyzuje recepci města Říma ve dvou významných česky psaných raně novověkých cestopisech. Zaměřuje se na památky pohanské antiky, které popsal ve svém cestopisu Bedřich z Donína (asi 1574-1634; cestopis asi z doby krátce po r. 1610, nevyšel tiskem). Donínovy popisy byly konfrontovány s dobovým stavem těchto památek a zejména s popisy v cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (tiskem 1608): Harant Řím nenavštívil, ale některé římské památky či jejich typy v cestopisu popisuje. Příspěvek poukázal na pozoruhodné shody některých popisů i na Donínovy občasné nepřesnosti v identifikaci památek, analyzoval bibliografické odkazy uváděné v Harantově cestopisu a konečně zhodnotil, jakou úlohu hrála u obou autorů autopsie (či její absence) a stereotypy. Studie vychází ze stejnojmenného konferenčního příspěvku (Od mesta k ríši, Nitra, červen 2018).
Související projekty: