Informace o publikaci

Česká podoba konsolidace DMO

Autoři

HOLEŠINSKÁ Andrea

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://dx.doi.org/10.5817/cz.muni.p210-9268-2019-62
Doi http://dx.doi.org/10.5817/cz.muni.p210-9268-2019-62
Klíčová slova DMO; Certification of DMO; Czech Republic; Cooperation; Czech Deformation
Popis Příspěvek se zabývá vývojem v oblasti spolupráce a organizace cestovního ruchu v České republice, který aktuálně prochází změnami. Prezentovány jsou trendy vývoje organizace (uspořádní) řízení destinace v zahraničí a na jejich základě je poukázáno na odlišnosti v českém systému. 25 let dlouhý proces formování organizace cestovního ruchu je popsán od přirozeného vývoje taženého poptávkou přes „českou zkratku“ až ke konsolidaci DMO v podobě „české deformace“, které představuje strukturální změnu uspořádání cestovního ruchu vyvolanou ze strany nabídky. Hodnocena je současná situace z hlediska struktury DMO a spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu ve vertikální i horizontální rovině. Závěrem je uvedena predikce dalšího směrování DMO. Příspěvek vychází z vlastní datové rešerše a realizovaných dotazníkových šetření.
Související projekty: