Informace o publikaci

Tobacco BY-2 cell suspension as a model for assessment of pharmaceuticals phytotoxicity

Název česky Tabáková buněčná suspenze BY-2 jako model pro studium fytotoxicity léčiv
Autoři

SVOBODNÍKOVÁ Lucie KUMMEROVÁ Marie ZEZULKA Štěpán BABULA Petr

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Léčiva a farmaceuticky aktivní látky představují v současnosti významnou skupinu kontaminantů, tzv. emerging environmental pollutants. Růstové a vývojové změny rostlin indukované léčivy odráží změny na buněčné a sub-buněčné úrovni. Díky jejich růstovým a buněčným charakteristikám rostlinné buněčné suspenze jako Nicotiana tabacum BY-2 mohou být vhodným modelem pro studium toxicity. Nesteroidní protizánětlivý lék diklofenak (DCF) patří v současnosti k monitorovaným látkám v prostředí, kvůli jeho častému výskytu a vysoké potenciální toxicitě. Tato studie dokládá, že expozice environmentálně relevantními koncentracemi DFC (1, 10, a 100 ug/L) ovlivnila významně viabilitu BY-2 buněk, hustotu suspenze a mitotický index. Změny v růstu a viabilitě po 120 h zatížení byly doprovázené zvýšenou produkcí celkových reaktivních forem kyslíku (ROS) a mitochondriálního superoxidu, a snížením reaktivních forem dusíku a obsahu thiolů v korelaci se zatížením DCF. Oxidativí stres indukovaný DCF spustil také apoptické změny buňkách BY-2 vedoucí k programované buněčné smrti – nepravidelná nebo protáhlá jádra byla pozorována u téměř 50% buněk. Odpověď tabákové buněčné suspenze BY-2 na zatížení DCF je rychlá a citlivá a sledované parametry jsou vhodné pro hodnocení toxicity.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info