Informace o publikaci

Onemocnění dutiny ústní u pacientů s diabetem

Autoři

POSKEROVÁ Hana BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ Petra IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj vnitřní lékařství
Citace
Klíčová slova diabetes mellitus, gingivitis, periodontitis, oral cavity, inflammatory mediators
Popis Autoři ve svém sdělení shrnují současné poznatky o vzájemných souvislostech mezi onemocněním diabetes mellitus (DM) a chorobami tkání dutiny ústní. Zabývají se vlivem diabetu na stav tvrdých zubních tkání, ústních sliznic a slinných žláz a vysvětlují, jakým způsobem k těmto nežádoucím změnám dochází. Zaměřují se především na oboustranný vztah mezi diabetem a parodontitidou, na společné patogenetické znaky obou chorob a na vliv parodontologické léčby na základní metabolické onemocnění. Dokládají, že diabetes na jedné straně negativně ovlivňuje stav parodontálních tkání, na straně druhé je však i zánětlivé onemocnění parodontu rizikovým faktorem pro vznik hyperglykemie. Autoři poukazují na vznikající bližší spolupráci mezi diabetology a parodontology (Perio-Diabetes Workshop v roce 2017) a zamýšlejí se nad možnostmi účinné prevence a lepší motivace diabetiků k péči o orální zdraví.
Související projekty: