Informace o publikaci

Euler type linear and half-linear differential equations and their non-oscillation in the critical oscillation case

Logo poskytovatele
Název česky Lineární a pololineární diferenciální rovnice Eulerova typu a a jejich neoscilace v ktirickém oscilačním případě
Autoři

DOŠLÁ Zuzana HASIL Petr MATUCCI Serena VESELÝ Michal

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Inequalities and Applications
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www https://journalofinequalitiesandapplications.springeropen.com/articles/10.1186/s13660-019-2137-0
Doi http://dx.doi.org/10.1186/s13660-019-2137-0
Klíčová slova Half-linear equations; Linear equations; Euler type equations; Oscillation theory; Oscillation criterion; Non-oscillation criterion; Oscillation constant; p-Laplacian
Popis Tento článek je věnován analýze oscilačního chování lineárních a pololineárních diferenciálních rovnic Eulerova typu. Zaměřujeme se na tzv. podmíněnou oscilaci, kdy existuje hranice mezi oscilatorickými a neoscilatorickými rovnicemi. Nejsložitějším problémem v teorii podmíněně oscilatorických rovnic je rozhodnout, zda rovnice z dané třídy jsou oscilatorické či neosiclatorické v hraničním případě. V tomto článku zodpovíme tuto otázku pomocí kombinace Riccatiho a Prüferovy metody. Poznamenejme, že obdržená neoscilace studovaných rovnic je důležitá v řešení okrajových problémů na nekompaktních intervalech a že získané výsledky jsou nové dokonce v lineárním případě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info