Informace o publikaci

Změny v kvalitě života u hematoonkologických pacientů po pohybové intervenci - respiračním tréninku

Autoři

VIČAR Michal HRNČIŘÍKOVÁ Iva KAPOUNKOVÁ Kateřina JANÍKOVÁ Andrea HADRABOVÁ Markéta

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Tělesná kultura
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
www https://telesnakultura.upol.cz/artkey/tek-201802-0004_zmeny_v_kvalite_zivota_u_hematoonkologickych_pacientu_po_pohybove_intervenci_-_respiracnim_treninku.php
Doi http://dx.doi.org/10.5507/tk.2019.004
Klíčová slova oncology;quality of life; SEIQoL; interventional exercise programme
Popis Kvalita života onkologických pacientů je často zkoumaným fenoménem. Je považována za multidimenzionální konstrukt obsahující řadu objektivních, ale i hodnotových a postojových složek. Proto se předpokládá, že intervenční pohybový program je jednou z možností, jak kvalitu života ovlivňovat. Cílem této studie bylo posoudit změnu v kvalitě života u onkologických pacientů v remisi po absolvování intervenčního pohybového programu. Výzkumný soubor tvořilo 18 respondentů (věk M = 53,44, SD = 16,39, min. 23 let a max. 77 let) s diagnózou Hodgkinova lymfomu či non-Hodgkinova lymfomu 1-3 měsíce po ukončení chemoterapie či kombinace chemoterapie a radioterapie. Jednalo se o pacienty Interní hematologické a onkologické kliniky FN Brno. Ke sběru dat bylo využito metody SEIQoL (Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life), která byla administrována před a po pohybové intervenci. Intervenční program trval 3 měsíce a zahrnoval respirační trénink. Kvalita života nedoznala statisticky významné změny. Nebylo prokázáno, že by intervenční pohybový program měl vliv na kvalitu života respondentů. Pro možnost zobecnění, potvrzení a hlubší interpretaci výsledků je zapotřebí rozšířit výzkumný soubor, případně uskutečnit další studie především kvalitativního charakteru.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info