Informace o publikaci

Informovanost české veřejnosti z pohledu mediace

Logo poskytovatele
Autoři

URBANOVÁ Martina LAKOMÝ Martin

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Autoři příspěvku v úvodu představí problematiku právní informovanosti jako součást právního vědomí a uvedou některá obecná zjištění o jejím stavu na základě empirických výzkumů. Ta pak budou v některých bodech porovnána s výsledky vlastního empirického výzkumu, který čerpá z dat sesbíraných v rámci dotazníkového šetření v projektu „Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci“ (GA18-01417S), realizovaného Univerzitou Palackého v Olomouci v partnerství s Masarykovou univerzitou v Brně. Dotazování proběhlo metodou CAWI na kvótním výběru plnoletých obyvatel České republiky a bylo reprezentativní z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, kraje a velikosti sídla. Sběr dat provedla výzkumná agentura STEM/MARK naplňující měřítka kvality dle sdružení SIMAR, ESOMAR a ratingu MSP, která zajistila profesionalitu celého procesu a reprezentativitu vzorku. V závěru příspěvku budou shrnuty hlavní výsledky, ke kterým patří zjištění, že povědomí o mediaci je v české populaci obecně velmi nízké. Zhruba třetina dotázaných dokázala z nabízených možností vybrat správné vymezení mediace. Přibližně třetina pak vybrala špatnou odpověď a další třetina přiznala, že mediaci nezná. Znalost konkrétních informací o mediaci je ještě nižší, a to v jednotkách procent. O něco vyšší znalost mediace mají lidé s vyšším vzděláním, ve středním věku, a z větších obcí, zatímco mezi muži a ženami nebyl nalezen podstatný rozdíl.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info