Informace o publikaci

Inhibition of miRNA-129-2-3p increases risk of seizure induction in developing brain

Název česky Inhibice miRNA-129-2-3p zvyšuje riziko vzniku záchvatů ve vyvíjejícím se mozku
Autoři

BENCÚROVÁ Petra BALOUN Jiří TSENOV Grygoriy POSPÍŠILOVÁ Šárka KUBOVÁ Hana BRÁZDIL Milan

Rok publikování 2019
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis Účel: mikro RNA (miRNA/miR) jsou prominentními regulátory genové exprese hrající důležitou roli v udržování správné funkce a vývoje mozku. Změny v expresi miRNA se pojí s patologiemi včetně epilepsie, u které se výzkum na animálních modelech poukazuje na léčební potenciál miRNA. Hladina exprese miR-129-2-3p je zvýšená u epileptických pacientů i animálních modelů epilepsie, a proto jsme testovali její účinek na navození epilepsie ve vyvíjejícím se mozku. Metody: Inhibitor miR-129-2-3p na báze LNA byl aplikován do nosu potkaních mláďat (n=6) 11 dní po narození (P11), kontrolám byl podán fyziologický roztok (n = 5). 24 hodin po podání inhibitoru, byly pokusným zvířatům implantovány kortikální EEG elektrody v isofluranové anestezii. Následně bylo všem zvířatům podáno 35 mg/ml/kg pilokarpinu (LiCl byl aplikován v P11), po kterém byly pozorovány a monitorovány na EEG po dobu tří hodin. Výsledky: Typicky pro testovanou věkovou skupinu (P12) se u žádného z kontrolních zvířat nerozvinul epileptický status (SE), jelikož byly vystaveny isofluranové anestezii krátce před podáním pilokarpinu. Naopak, u pěti ze šesti potkanů, kterým byl podán inhibitor miR-129-2-3p se SE (Racinova škála stupeň 3) rozvinul i přes aplikaci pilokarpinu po anestezii v isofluranu. Shrnutí: Ve shodě s naším předešlým výzkumem poukazujícím na zvýšení hladiny miR-129-2-3p ve fázích rozvoje epilepsie, pro které jsou charakteristické motorické záchvaty (akutní stadium epilepsie u dospělých in novorozených potkanů a chronické stadium epilepsie s počátkem v dospělosti), naše výsledky naznačují možnou roli miR-129-2-3p ve srovnání se mozku s přítomností výbojů působících motorické záchvaty. Vhled do biologie miR-129-2-3p může poukázat na dráhy zapojené do vzniku záchvatů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info